Beloves Girl Thilde (Thilde) er blevet parret 31.12.2013 med Bi-Fri Heikko (Lucky)

Den stolte far. Lucky vandt championklassen i alle racer 15.12.2013

Den stolte far.
Lucky vandt championklassen i alle racer 15.12.2013